07.03 Nätverksträff för ämneslärare i biologi och geografi INHIBERAD

Nätverksträff för ämneslärare i biologi och geografi

Datum och tid: onsdagen den 07.03.2018 kl. 14.00 – 16.30 TRÄFFEN ÄR INHIBERAD PGA ETT LÅGT DELTAGARANTAL. VI FÖRSÖKER PÅ NYTT SENARE UNDER VT 2018

Plats: Åshöjdens grundskola, Helsingfors

Målgrupp: Ämneslärare i biologi och geografi i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Program:

Under nätverksträffen finns möjlighet att träffa kolleger i regionen samt att diskutera aktuella ämnen. Detta är den första träffen och hålls i samarbete med nätverket för modersmålslärare. Under mötet planeras nätverkens fortsatta verksamhet.

Träffen leds av Laura Bergvall (ämneslärare i biologi och geogafi) och Crista Åberg (ämneslärare i svenska som modersmål).

Fokus för denna träff är:

Nya läroplanen: hjälp eller stjälp? Hur tacklar man  olika utmaningar t. ex. i bedömningen och upplägget i olika årskurser.

Fortbildare: Laura Bergvall (ämneslärare i biologi och geogafi) och Crista Åberg (ämneslärare i svenska som modersmål)

Värd:  Laura Bergvall, Åshöjdens grundskola, Helsingfors

Max deltagarantal: 40 pers.

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: