14.03 Helhetsskapande undervisning med programmering, grupp 2

Datum och tid: Grupp 1. Onsdag 14.03 kl. 12.30 – 15.00 (obs! Nytt datum!)

Plats: Lagstads skola, Esbo centrum.

Målgrupp: Lärare i årskurserna 1-6 inom grundläggande utbildningen, lärare i förskolan är också välkomna!

Fortbildningens innehåll:  Make it med Micro:bit

Välkommen med på en dag kring Micro:bit. Vi bekantar oss med microprocessorn, lär oss att göra enkla program men framför allt funderar hur vi pedagogiskt kan använda den i klassen. I Innokas nyaste projekt Make It passar Micro:bit mycket bra in som en programmerbar del i elevernas innovationer. (Bärbara datorer med chrome browser installerat önskvärt)

Utbildare: Jens Lindholm, Lärare i Larsmo och koordinator för INNOKAS – nätverket samt Minttu Myllynen, tutorlärare i Winellska skolan.

Värd: Annika Bergkvist, vice-rektor

Max deltagarantal: 30 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: