14.03 Programmering – Att komma igång.

Datum och tid: Onsdag 14.03 kl. 09 – 11.30 (Obs! Nytt datum!)

Plats: Lagstads skola, Esbo centrum.

Målgrupp: Lärare i årskurserna 1-6 inom grundläggande utbildningen, lärare i förskolan är också välkomna!

Fortbildningens innehåll: Hur ska man komma igång med att använda programmering i sin undervisning?

Under denna förmiddag får man steg för steg handledning i hur programmering kan användas i undervisningen som en del av helhetsskapande undervisning. Det finns två handledare på plats och därmed finns det möjlighet att få personlig handledning. Denna fortbildning är riktad till dig som vill komma igång med programmering, men som kanske är lite osäker på hur du ska börja. Passa på att få hjälp med hur du kan bygga upp din undervisning med programmering som ett led i undervisningen.

Utbildare: Jens Lindholm, Lärare i Larsmo och koordinator för INNOKAS – nätverket och Minttu Myllynen, tutorlärare i Winellska skolan.

Värd: Annika Bergkvist, vice-rektor

Max deltagarantal: 30 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: