12.03 Pedagogisk dokumentation på delaktighetens villkor del 2.

Pedagogiskt café: Pedagogisk dokumentation på delaktighetens villkor del 2.

Datum och tid: måndag 12.03.18 kl. 16.00 – 19.30

Plats: Hommas daghem, Kyrkslätt

Målgrupp: Barnträdgårdslärare, förskolelärare samt barnskötare i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning: 

Deltagaren förutsätts delta i fortbildningens båda delar samt att göra en mellanuppgift mellan fortbildningarna.

Mera information inom kort!

Föreläsare: Marina Lundqvist och Jan-Erik Mansikka, universitetslektorer vid Barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors Universitet

Värd:  Tina Stjernberg, Föreståndare vid Hommas daghem

Max deltagarantal: 30 pers.

Anmälning: Anmälan öppnar inom kort!

Dela på: