06.03 Skolfrånvaro – Orsaker, Symptom och Stöd

Pedagogiskt café: Skolfrånvaro – orsaker, Symptom och Stöd

Datum och tid: tisdag 06.03.2018 kl. 15 – 17 (OBS Ny tidpunkt!)

Plats: Åshöjdens grundskola tisdag 06.03.2018

Målgrupp: lärare i grundskolor i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning:

Skolfrånvaro – Varför kommer en elev inte till skolan och vad ska vi göra åt saken?

Med skolfrånvaro, skolfrånvaroproblematik eller skolfrånvarobeteende menas egentligen alla former av frånvaro från skola som gör det jobbigt för eleven att klara av sin skolvardag och skolgång. I nästan alla fall är problematiken sammanlänkad med antingen fysiskt- eller psykiskt välmående, ibland båda två. Orsakerna till illamående som leder till skolfrånvaro kan vara i princip vad som helst. På detta Kohur-tillfälle går vi igenom vanligare orsaker. Vi funderar på vad vi vuxna behöver vara uppmärksamma på och hur vi kan stöda på bästa möjliga sätt.

Daniel Albrecht jobbar som speciallärare vid skolfrånvaroproblematik inom Svenska utbildningen i Esbo. Oscar Lehtinen jobbar som krisarbetare vid Krisjouren för unga och har ansvaret för Krisjourens skolsamarbete. Gärna i dialog med er tar vi oss igenom problematikens labyrinter och hoppas på att ni upplever att det vi går igenom kan hjälpa er i ert arbete.

Om det finns något specifikt ni behöver få veta mera om eller upplever att ni behöver få verktyg till, ta gärna kontakt. Får vi era tankar och frågor på förhand kan vi ta upp just det som ni behöver få veta. Skicka post till oss: daniel.albrecht@esbo.fi eller oscar.lehtinen@helsinkimissio.fi .

Föreläsare: Daniel Albrecht, specialklasslärare i Finno skola och Oscar Lehtinen, krisarbetare vid Helsingforsmissionen

Värd:  Birgitta Ponthin, rektor

Max deltagarantal: 40 pers.

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: