Pedagogiska nätverk

Vill du delta i ett pedagogiskt nätverk för att hålla kontakt med andra lärare och få ta del av aktuell fortbildning med innehåll för din egen lärargrupp?

KOHUR startar upp pedagogiska nätverk för samtliga lärargrupper med start under vårterminen 2018.

Anmäl ditt intresse för ett pedagogiskt nätverk HÄR !

Dela på: