14.02 – Specialpedagogisk nätverksträff

Nätverksträff för specialpedagoger i KOHUR-regionen

Datum och tid: onsdag 14.02 kl. 15.00-17.

Plats: Hoplaxskolan, Haga, Helsingfors

Målgrupp: Speciallärare i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Program:

Textsamtal och lässtrategier – en central del av det språkstärkande arbetet 

Att läsa och skriva är basen för lärande i skolans alla ämnen och årskurser. För varje år förväntas eleverna kunna förstå allt mer avancerade och varierande texter. 

De sätt vi väljer att arbeta med lärobokens texter, eller andra aktuella texter, är av central betydelse för elevernas förståelse och lärande. Det finns en mängd strategier och metoder som stöder elevernas förmåga att ta till sig an en text. Ju mer medvetet och skickligt eleverna kan hantera skolans texter, dess bättre lär de sig ämnesinnehållet.  Samtidigt stärker arbetet med texter elevernas språkutveckling.

 Under träffen går vi genom några centrala lässtrategier och arbetssätt i förhållande till olika ämnesspecifika texter.

Deltagarna ombeds även själva ta med någon bok / läromedelstext (helst realämne) som är aktuell för dem.

Fortbildare:

Anna Slotte, Docent, universitetslektor i pedagogik ,Pedagogiska fakulteten ,Helsingfors universitet

Värd:  Lotta Bäck, speciallärare, Winellska skolan, Kyrkslätt

Max deltagarantal: 30 pers.

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: