25.01 BRAVKOD- utbildning

Pedagogisk kurs: BRAVKOD – för en lyckad lästräning

Datum och tid: torsdag 25.01.2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2, Helsingfors

Målgrupp: I första hand speciallärare i grundskolor i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Om det finns lediga platser får även klasslärare delta.

Innehåll:BRAVKOD (BRA AVKODning) är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Tillsammans med BRAVKOD – materialet, som har författats av Bodil Jönsson och en tränad pedagog finns alla möjligheter att lyckas med sin lästräning.

Den här utbildningen med Ronny Karlsson består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med metodisk och praktisk lästräning. Deltagarna utbildas i hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom ett metodiskt arbete med materialet utvecklas eleverna från svaga läsare eller/och dyslektiker, till i stort sett fullgoda läsare.

BRAVKOD -materialet kan endast köpas efter genomgången utbildning (teori+praktik).

Kostnad för utbildningen: Utbildningen är gratis åt lärare i Vanda, Esbo, Grankulla, Helsingfors och Kyrkslätt. Deltagarna förväntas betala för materialet.

Frågor om utbildningen kan riktas till boel.blomqvist@kyrkslatt.fi

Föreläsare: Ronny Karlsson, speciallärare och BRAVKOD-utbildare från Sverige. Ronny har varit verksam som speciallärare och har lång erfarenhet av att arbeta med lästräning som inriktat sig på den viktiga avkodningen.

Max deltagarantal: 30 personer på teoridelen (förmiddag) och 15 personer på praktikdelen (eftermiddag)

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: