VINTER 2017 – Hur ta till tals oro för ett barn och hur stöda barn med specialbehov

Pedagogiskt café: Hur ta till tals oro för ett barn och hur stöda barn med specialbehov

Datum och tid: oklart

Plats: oklart

Målgrupp: personal inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen

Cafébeskrivning: 

Hur skall man gå tillväga då man har ett barn i klassen/gruppen som väcker oro?
Hur skall man bemöta barn med specialbehov och deras föräldrar?
Hur stöder man barn med specialbehov på bästa sätt?
Vad säger man till de andra barnen och föräldrarna?


När ett barn som inte ännu har ett upptäckt specialbehov, kan det ta sig uttryck i klassen/gruppen på olika sätt. Barnet kanske upplevs som besvärligt, omotiverat eller rastlöst. Det kan vara olika saker som gör att man som lärare blir orolig för barnets utveckling och har svårt att bemöta och stöda barnet. Även efter att man vet vilken typ av specialbehov barnet har kan det vara utmanande att stöda barnet på bästa sätt. Kommunikationen till föräldrarna kan även upplevas som svår, antingen kanske föräldrarna inte vill erkänna att barnet har svårigheter eller så har föräldrarna väldigt stora krav på dig som lärare.
Under fortbildningen fördjupar vi oss i detta tema. Utbildningen bygger på de erfarenheter av föräldrar som samlats in under FDUV:s projekt Mer än ord – besked om funktionsnedsättning. I utbildningen ingår utöver föräldraerfarenheter, gruppdiskussioner, case-arbete och videoklipp – en gnutta teori men främst praktiska tips, diskussion och verkliga exempel. Det ingår även talturer av erfarenhetsexperter, d.v.s. föräldrar som själva har barn med specialbehov.
Projektet Mer än ord – besked om funktionsnedsättning pågår åren 2016-2018 och är finansierat av STEA. Målet är att samla in och sprida kunskap om hur första besked om funktionsnedsättning borde ges och hur barn och familjer med specialbehov borde stödas på bästa sätt. Projektets samarbetspartners är Folkhälsan, Förbundet Hem och Skola, Autism- och Aspergerförbundet, Kårkulla samkommun och Svensk Finlands barnmorskeförening. www.fduv.fi/meranord
Föreläsare: Sofia Sjöblom, socialpsykolog och projektkoordinator för projektet Mer än ord + föräldrar som har barn med specialbehov

Värdar: 

Max deltagarantal: 40 pers.

Anmälning: Anmälan öppnar inom kort.

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: