22.1.2018 – Studeranden med specialbehov, Hur möta mångfalden i undervisningen, Helsingfors

Pedagogiskt café: Studeranden med specialbehov, Hur möta mångfalden i undervisningen.

Datum och tid: 22.1.2018 kl. 15-17

Plats: Tölö gymnasium, Sandelsgatan 3, Helsingfors

Målgrupp: lärare inom gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning: 

KOHUR har bjudit in Eeva-Liisa Salmi för att ge oss en insyn i studerandens vanligaste psykiska hälsoproblem (stress, ångest, depression, självskadande beteende, ätstörningar) samt hur identifiera symptomen, få kunskap om dem, hur ta sin oro tilltals samt hur remittera studerande vidare.

Hon behandlar också följande temata; ungdomsårens vanligaste kriser samt des effekter på studerandens inlärningsförmåga och koncentrationssvårigheters (ADHD, ADHD inatentiv typ) effekter på studerandens studieförmåga.

 

Föreläsare: Eeva-Liisa Salmi, politices doktor med utvecklingspsykologi som huvudämne och pedagogiemagister.

Information om fortbildaren:   http://www.eeva-liisasalmi.com

Värd: rektor Marina Sjöholm

Max deltagarantal: 60 pers.

Anmälning: Anmäl dig här via länken!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: