28.9 – Bråkiga barn, Kyrkslätt

Pedagogiskt café: Bråkiga barn

Datum och tid: 28.9.2017 kl. 15-17

Plats: Kyrkslätt salen i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2

Målgrupp: personal i daghem och grundskolor i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning:

Alla som jobbar med barn stöter någon gång på elever som inte riktigt får det att fungera i klassen. De kan bli för vilda, för pratiga, storma ut eller bara stänga av och vägra göra något alls. Vad är det som händer då barnet inte klarar av att fungera i en klass eller en grupp och hur ska vi kunna hjälpa eleven att hitta tillrätta?

Utgående ifrån Ross W. Greenes och Bo Hejlskov-Elvéns metoder benar vi ut problematiken kring barn som inte klarar av att fungera i skolvardagen. Vi kommer att prata om synsätt på besvärliga barn och hur man måste tänka för att ha en chans att få barnet att samarbeta med en.

Vad ska man göra och framförallt inte göra just i den situation barnet låser sig? Och hur ska man gå till väga för att jobba kring och med barnet för att vardagen ska bli bättre i längden? Dessa frågor försöker vi bena ut så djupgående som vi bara hinner. Det kommer också att finnas utrymme för era frågor.

Skicka gärna en beskrivning av den problematik ni stöter på i ert arbete, så är det enklare att vinkla innehållet så att det passar era behov. Skicka detta senast en vecka innan till daniel.albrecht@esbo.fi. Andra frågor, tankar och feedback får skickas till samma adress.

Föreläsningen Explosiva barn som gick i februari 2017 och kommer att gå pånytt under vårterminen 2018 har inte direkt samma innehåll. Explosiva barn är en metodisk genomgång av arbetsmetoden Samarbetsbaserad problemlösning. Bråkiga barn behandlar temat betydligt mer allmänt och har ett friare upplägg med utrymme för frågor. Tanken är att det ska kännas givande att delta I båda två utan allt för mycket upprepning.

Föreläsare: Daniel Albrecht jobbar som Specialklasslärare i Finno skola och är utbildad i metoden av Ross W. Greene.

Värd: dagvårdschef Margot Flinck

Max deltagarantal: 60 pers.

Anmälning: Anmäl dig här via länken! OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: