6.2.2018 – EXPLOSIVA BARN samarbetsbaserad problemlösning

Pedagogiskt café: EXPLOSIVA BARN samarbetsbaserad problemlösning

Datum och tid: 6.2.2018 kl. 15-17

Plats: Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2, Helsingfors

Målgrupp: personal i daghem och grundskolor i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning:

Behöver du metoder och tankesätt då du jobbar med barn som har svårt att få vardagen att fungera; Går i lås, rymmer, blir arg, blir aggressiv, skriker, spottar, sparkar, stänger in sig, slutar prata….

Samarbetsbaserad problemlösning (CPS) är en metod utvecklad av dr. Ross W. Greene. Genom metoden försöker vi tillsammans med barnet hitta lösningar på alla de utmaningar vardagen för med sig, ett problem i taget.

Bekanta dig med metoden i Ross W. Greenes böcker ’Explosiva Barn’ och ’Vilse i Skolan’. På engelska kan man läsa mer på www.livesinthebalance.com.

Frågor och funderingar kan skickas till daniel.albrecht@esbo.fi.

Föreläsare: Daniel Albrecht jobbar som Specialklasslärare i Finno skola och är utbildad i metoden av Ross W. Greene.

Värd: rektor Ann-Britt Bonns

Max deltagarantal: 60 pers.

Anmälning: Anmäl dig här via länken! OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: