21.11 – Tutkiva ja ongelmakeskeinen oppiminen – oppilaan tukeminen kohti taitavaa ja luovaa oppimistoimintaa, Kyrkslätt

Pedagogiskt café: Tutkiva ja ongelmakeskeinen oppiminen – oppilaan tukeminen kohti taitavaa ja luovaa oppimistoimintaa. 

Datum och tid:21.11.2017 kl. 15 – 17

Plats: I Kyrkslätts gymnasium, Gesterbybågen 3, Kyrkslätt

Målgrupp: I första hand lärare inom gymnasieutbildningen, men alla är välkomna!

Cafébeskrivning:

Pedagogisen kahvilan alustuksen ja keskustelun tavoitteena on tuottaa osallistujalle ymmärrys ja käytännön välineitä tutkivan oppimisen soveltamisesta. Käsittelemme sitä, mihin tutkiva oppiminen perustuu ja mitä se sisältää, miksi tutkivalle oppimiselle on tässä hetkessä vahva tilaus, miten tutkivaa oppimista toteutetaan ja mitkä ovat sen haasteet. Keskustelemme tutkivan oppimisen merkityksestä muuttuvassa koulumaisemassa, jossa aineksina ovat mm. ilmiöpohjaisuus, mediakriittisyys, digitaalisuuden lisääntyminen, kouluarvioinnin muutospaineet, yhteisopettajuus sekä oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset taidot. Ennen pedagogista kahvilaa osallistujia pyydetään tuottamaan lyhyt kuvaus omista ongelmakeskeisen, tutkivan oppimisen kokemuksistaan sekä odotuksistaan sen toteuttamiselle. Kuvaukset kootaan padlet-seinälle, johon toimitetaan ilmoittautuneille linkki ennen pedakahvilaa.

Föreläsare/Inledare: Jiri Lallimo, yliopisto-opettaja, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos

Värd: rektor Maria Ekman-Ekebom

Max deltagarantal: 30 pers.

Anmälning: Anmäl dig här via länken.

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: