Fortbildning läsåret 2017-2018 – målgruppsvis/under arbete

I menyn till vänster hittar du fortbildningarna i kronologisk ordning. Följ länkarna för att se närmare beskrivningar och för att anmäla dig! Här nedan hittar du fortbildningarna indelade per målgrupp (förutom skolornas egna fortbildningar).

Hösten 2017

Målgrupp: småbarnspedagogik och förskoleundervisning

24.10 Dialogläsning, Daghemmet Sesam, Parisgatan 4, Helsingfors

Att jobba med ”The Grej of the day”- idéer och inspiration. – tidpunkt och plats öppen

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning  

28.09 Bråkiga barn, Kommunhuset, Ervastvägen 2,  Kyrkslätt

Målgrupp: grundläggande utbildning

27.09 Portfoliometoden i undervisningen, Hoplaxskolan i Helsingfors

4.10 Tutorlärarträff, Grankulla

11.10 Bedömning enligt läroplanen, Lagstads skola i Esbo

01.11 Bedömning enligt läroplanen, Helsinge skola, Övitsbölevägen 3, Vanda

27.9, 17.10, 8.11 och 13.1 Jämställdhet i lärande (4 st träffar + ca 6 h eget arbete) , Esbo

Att jobba med ”The Grej of the day”- idéer och inspiration.- tidpunkt och plats öppen

Målgrupp: grundläggande- och gymnasieutbildning

28.09 Mentorgrupp – första mötet i Lagstads skola, Esbo

2.11 Studieteknik med Håkan Fleicher (tillsammans med CLL), Grankulla

Målgrupp: gymnasieutbildning

4.9 Kodknäckaren – ett kollegieprojekt för genremedvetet lärande, Mattliden i Esbo

21.9 Tutkiva ja ongelmakeskeinen oppiminen – oppilaan tukeminen kohti taitavaa ja luovaa oppimistoimintaa, Kyrkslätt

 

 

Våren 2018

Målgrupp: småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning  

6.2.2018 Explosiva barn, Helsingfors

Målgrupp: grundläggande utbildning

Målgrupp: grundläggande och gymnasieutbildning

Målgrupp: gymnasieutbildning

22.2.2018 Studeranden med special behov, Hur möta mångfalden i undervisningen, Helsingfors

 

 

Länk till Fortbildning läsåret 2016-2017 – målgruppsvis

 

 

Dela på: