Välkommen till verksamhetsåret 2020 !

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Även under detta verksamhetsår erbjuder KOHUR fortbildning på svenska för lärare på alla stadier från småbarnspedagogik till gymnasiet i huvudstadsregionen.

Vår målsättning är att erbjuda högklassig fortbildning som är förankrad i de lokala fortbildningsbehoven i våra kommuner och enheteter. Vi ordnar fortbildning som upprätthåller och utvecklar lärarnas kompetens och färdigheter för att möta barn, elever och studerande med ett tidsenligt pedagogiskt förhållningssätt. Vi ser våra fortbildningar som ett komplement till de större fortbildningsaktörernas utbud och har möjlighet att ordna fortbildning som skräddarsys för personalen i vår region. Därmed stöder vi lärarnas kontinuerliga lärande.

Kontakta gärna KOHUR-planeraren för att ordna fortbildning tillsammans i ert daghem eller skola!

Anmälningar till våra fortbildningar sker genom länkarna på hemsidan.

Vår verksamhet stöds av Svenska Kulturfonden.

Jag önskar er ett lärorikt läsår och verksamhetsår!

Hälsningar,

Boel Blomqvist

KOHUR-planerare

Dela på: