Svenska Kulturfonden stöder KOHUR:s verksamhet

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

KOHUR fick nyligen glädjande nyheter om att Svenska Kulturfonden fortsätter att stöda vår fortbildningsverksamhet även under detta verksamhetsår. Vi är tacksamma för det värdefulla bidraget som ger oss möjlighet att fortsätta vårt uppdrag. Det vill säga att ordna högklassig fortbildning på svenska i huvudstadsregionen för pedagoger och pedagogiska ledare på alla stadier från småbarnspedagogik till gymnasieutbildning.

Fortbildningsprogrammet för nästa läsår planeras just nu.  Det är därmed hög tid att ta kontakt om det finns aktuella fortbildningsteman eller fortbildningsbehov som ni önskar att vi beaktar. Verksamheten planeras av KOHUR-planeraren i samråd av kommunernas undervisningschefer. KOHUR har också en planeringsgrupp med representanter från alla stadier och kommuner. Dessa professionella pedagoger bistår KOHUR-planeraren med information om aktuella fortbildningsbehov på fältet. Ett varmt tack till medlemmarna i planeringsgruppen för en värdefull insats för att förverkliga KOHUR:s uppdrag!

Hälsningar,

Boel

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela på: