admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Du har väl märkt att vi får besök av årets lärare 2018 William Barman på onsdag 31.10? William kommer att ta fokus i bedömningskultur och elevaktiverande arbetsmetoder. Hur skapar man en bedömningskultur i undervisningen där man inte behöver prov som grund för bedömningen? Hur synliggör man lärande? William arbetar som lektor i matematik vid Karis svenska högstadieskola. Målgrupp är lärare i åk 7-9, men alla intresserade är välkomna! Anmälan är öppen.

Kursen i multilitteracitet skjuts fram till vårvintern 2019 med kursstart 15.01. Anmälan är öppen och mer information kommer inom kort. Kursen består av tre tillfällen och kursledare är Katarina Rejman och Ewa Jaquet, lektorer i svenskans didaktik vid Stockholms universitet. Fortbildningen är tvärvetenskaplig och målgruppen är ämneslärare samt lektorer i gymnasiet och grundläggande utbildningen åk 7-9.

Planeringen för vårens program är i full gång. Vilken fortbildning är relevant för just dig och er verksamhet?

Hör gärna av dig med förslag!

Hälsningar,

Boel

Dela på: