På gång i KOHUR.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Höstens verksamhet har kommit igång och fortbildningskalendern uppdateras kontinuerligt. Mentorgruppens verksamhet startade torsdagen den 27.09 i Lagstads skola, Esbo och det finns ännu några platser kvar. Anmälningen till mentrogruppen görs av rektorerna. Mentorgruppen lämpar sig både för nya och mer erfarna lärare. Det finns mer information om verksamheten i balken till vänster – välkommen med!

Kursen i positiv psykologi för gymnasiet i fullsatt och vi hoppas att få igång fortbildning i positiv psykologi och pedagogik också för personal i småbarnspedagogik och den grundläggande utbildningen senast under vårvintern. Kontakta mig gärna för att visa förhandsintresse för fortbildningen.

I oktober startar kursen i pedagogisk dokumentation med barnets lärande i fokus med målgruppen barnträdgårdslärare. Kursen är en fristående fortsättning på fortbildningen i Kyrkslätt från våren och den fick mycket positiv respons. Höstens kurs ordnas i Dickursby, Vanda och den startar 17.10 med tre tillfällen. Kursledare är Marina Lundqvist och Jan-Erik Mansikka från Helsingfors universitet. Anmälan är öppen.

Onsdagen den 31.10 får vi besök av William Baarman, årets lärare 2018. William kommer att ta fokus i bedömningskultur och elevaktiverande arbetsmetoder. Hur skapar man en bedömningskultur i undervisningen där man inte behöver prov som grund för bedömningen? Hur synliggör man lärande? William arbetar som lektor i matematik vid Karis svenska högstadieskola. Målgrupp är lärare i åk 7-9, men alla intresserade är välkomna! Anmälan är öppen.

Kursen i multilitteracitet skjuts fram till vårvintern 2019 med kursstart i januari. Anmälan är öppen och mer information kommer inom kort. Kursen består av tre tillfällen och kursledare är Katarina Rejman och Ewa Jaquet, lektorer i svenskans didaktik vid Stockholms universitet. Fortbildningen är tvärvetenskaplig och målgruppen är ämneslärare samt lektorer i gymnasiet och grundläggande utbildningen åk 7-9.

Kontakta mig gärna!

Hälsningar,

Boel

Dela på: