3.5.2018 Seminarium på Utbildningsstyrelsen

admin, · Kategorier: Uncategorized

Matematiklyft – om aktuell ämnesforskning och nya arbetssätt över stadiegränserna

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett tillsvidare unikt svenskspråkigt seminarium kring matematik och lärande på UBS i Helsingfors 3.5.2018. I programmet ingår bland annat expertföreläsningar inom centrala områden som matematikdidaktisk forskning, matematiksvårigheter och matematikens tillämpningar samt engagerande workshopar.

Seminariets allmänna program är planerat som stadieöverskridande. De två timmar långa delvis aktiverande workshoparna är mera riktade till de olika stadierna. Till exempel får gymnasielärarna arbeta kring det kommande digitala studentprovet. Seminariet avslutas med ett BONUS-program i form av en workshop kring den mycket användbara applikationen Geogebra.

Seminariet är avgiftsbelagt.

Information och anmälning:

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Utbildningskalender/id/1992

Programmet:

https://oph.etapahtuma.fi/eTaika_Tiedostot/5/TapahtumanTiedostot/1992/49321_OPH_Matematiklyft_web.pdf

Dela på: