Hösten är här – kom med i verksamheten!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Hösten är här! Det märks inte minst i samtalen med er, som arbetar i daghemmen och skolorna. Det är mycket på gång inom alla stadier. De lokala planerna för småbarnspedagogik har tagits i bruk i daghemmen och läroplansreformen påverkar arbetet på alla stadier på många sätt. Digitaliseringen förändrar arbetet både genom teknik och metoder. Det viktigaste är kanske ändå att barnen och ungdomarna fortfarande behöver medmänskliga möten, växelverkan och inspirerade samt kunniga pedagoger i sin vardag – på alla stadier. För att du ska få redskap och möjlighet att reflektera över ditt arbete finns KOHUR. Välkommen med i verksamheten! All information och anmälningar sker separat för respektive verksamhet i balken till vänster.

Fortbildningen Jämställdhet i lärande startar 27.09 kl. 15 – 17 i Mattlidens skola, Esbo. Fortbildare är Virve Savoila från Ekvalita. Vi behöver fler deltagare för att kunna ordna fortbildning med detta viktiga tema. Anmäl dig snarast!

Utveckla ditt kunnande i portfoliopedagogiken tillsammans med Agneta Lundmark, pedagogisk ledare i Botby grundskola och en av Helsingfors utbildningsverks utvecklingslärare. Fortbildningen hålls i Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5, Locklaisvägen 9, Helsingfors onsdagen den 27.09

kl. 15 – 17. Deltagaren förväntas ha med egen digital utrustning. Anmäl dig snarast!

Funderar du ibland på hur du ska samarbeta med barn som låser sig i sitt beteendemönster i gruppen? Kom då med på fortbildning i ”Bråkiga barn – samarbetsbaserad problemlösning” med fortbildaren Daniel Albrecht, specialklasslärare i Finno skola och utbildad i metoden av Ross. W. Greene. Tid ges för frågor och diskussioner kring problematiken. Fortbildningen arrangeras torsdagen den 28.09 i kommunhuset i Kyrkslätt. Målgrupp: personal i daghem och grundskolor i huvudstadsregionen. Anmäl dig snarast!

Vill du utveckla dig och din lärarroll? Kom med i mentorgruppen som startar torsdagen den 28.09 kl 14.30 i Lagstads skola med mentorerna och speciallärarna Anne-Marie Knuuttila och Susanna Westermarck. Gruppen träffas kontinuerligt under läsåret 2017-2018. Både nya och erfarna lärare inom den grundläggande utbildningen är välkomna! Meddela snarast om ditt intresse till rektorn i din skola!

Kontakta boel.blomqvist@kyrkslatt.fi för frågor.

Hälsningar,

Boel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingfors onsdagen den 27.09 kl 15 – 17. Målgruppen är i första hand lärare i åk 1-6 i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda och Helsingfors. Anmäl dig snarast!

Undrar du ibland vad man ska göra eller inte göra då en eller flera elever låser sig sitt beteende i klassen och det inte fungerar? Hur hitta vägar till samarbete? Kom med på fortbildningen ”Bråkiga barn” i Kyrkslätt salen i kommunhuset i Kyrkslätt torsdagen den 28.09 kl. 15 – 17! Fortbildaren Daniel Albrecht är specialklasslärare i Finno skola och utbildad i arbetsmetoden samarbetsbaserad problemlösning. Anmäl dig snarast!

Vill du utveckla ditt lärarskap och reflektera över din roll som lärare? Kom med i mentorgruppen för nya eller erfarna lärare! Gruppen leds av mentorerna och speciallärarna, Anne-Marie Knuuttila och Susanna Westermark. Första träffen hålls torsdagen den 28.09 kl. 14.30 – 16.30 i Lagstads skola, Esbo. Gruppen träffas fortgående under läsåret 2017-2018 enligt egen tidtabell. Meddela om ditt intresse till rektorn eller föreståndaren i din skola snarast!

Kontakta boel.blomqvist@kyrkslatt.fi för frågor eller önskemål om KOHURs verksamhet!

Hälsningar,

Boel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela på: