Välkommen till verksamhetsåret 2020 !

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Även under detta verksamhetsår erbjuder KOHUR fortbildning på svenska för lärare på alla stadier från småbarnspedagogik till gymnasiet i huvudstadsregionen.

Vår målsättning är att erbjuda högklassig fortbildning som är förankrad i de lokala fortbildningsbehoven i våra kommuner och enheteter. Vi ordnar fortbildning som upprätthåller och utvecklar lärarnas kompetens och färdigheter för att möta barn, elever och studerande med ett tidsenligt pedagogiskt förhållningssätt. Vi ser våra fortbildningar som ett komplement till de större fortbildningsaktörernas utbud och har möjlighet att ordna fortbildning som skräddarsys för personalen i vår region. Därmed stöder vi lärarnas kontinuerliga lärande.

Kontakta gärna KOHUR-planeraren för att ordna fortbildning tillsammans i ert daghem eller skola!

Anmälningar till våra fortbildningar sker genom länkarna på hemsidan.

Vår verksamhet stöds av Svenska Kulturfonden.

Jag önskar er ett lärorikt läsår och verksamhetsår!

Hälsningar,

Boel Blomqvist

KOHUR-planerare

Dela på:

Svenska Kulturfonden stöder KOHUR:s verksamhet

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

KOHUR fick nyligen glädjande nyheter om att Svenska Kulturfonden fortsätter att stöda vår fortbildningsverksamhet även under detta verksamhetsår. Vi är tacksamma för det värdefulla bidraget som ger oss möjlighet att fortsätta vårt uppdrag. Det vill säga att ordna högklassig fortbildning på svenska i huvudstadsregionen för pedagoger och pedagogiska ledare på alla stadier från småbarnspedagogik till gymnasieutbildning.

Fortbildningsprogrammet för nästa läsår planeras just nu.  Det är därmed hög tid att ta kontakt om det finns aktuella fortbildningsteman eller fortbildningsbehov som ni önskar att vi beaktar. Verksamheten planeras av KOHUR-planeraren i samråd av kommunernas undervisningschefer. KOHUR har också en planeringsgrupp med representanter från alla stadier och kommuner. Dessa professionella pedagoger bistår KOHUR-planeraren med information om aktuella fortbildningsbehov på fältet. Ett varmt tack till medlemmarna i planeringsgruppen för en värdefull insats för att förverkliga KOHUR:s uppdrag!

Hälsningar,

Boel

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela på:

Ledardagar 2019 på Hanaholmens kulturcentrum

admin, · Kategorier: Uncategorized

ledardagar (002)

Varmt tack till alla föreläsare och gäster som deltog i Ledardagar 2019!

Materialet från seminariet kommer att finnas tillgängligt från vecka 7.

Vi är tacksamma för respons samt utvärdering av Ledardagar 2019 med målsättningen att göra nästa Ledardagar ännu bättre!

Utvärderingslänken är skickad till samtliga deltagare och länken stänger fredagen den 15.02.2019.

 

 

Dela på:

Information om vårens program.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Vårens programkalender är under arbete och utkommer under vecka 2.

Några viktiga datum för vårterminens verksamhet;

 

 

 

Dela på:

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Du har väl märkt att vi får besök av årets lärare 2018 William Barman på onsdag 31.10? William kommer att ta fokus i bedömningskultur och elevaktiverande arbetsmetoder. Hur skapar man en bedömningskultur i undervisningen där man inte behöver prov som grund för bedömningen? Hur synliggör man lärande? William arbetar som lektor i matematik vid Karis svenska högstadieskola. Målgrupp är lärare i åk 7-9, men alla intresserade är välkomna! Anmälan är öppen.

Kursen i multilitteracitet skjuts fram till vårvintern 2019 med kursstart 15.01. Anmälan är öppen och mer information kommer inom kort. Kursen består av tre tillfällen och kursledare är Katarina Rejman och Ewa Jaquet, lektorer i svenskans didaktik vid Stockholms universitet. Fortbildningen är tvärvetenskaplig och målgruppen är ämneslärare samt lektorer i gymnasiet och grundläggande utbildningen åk 7-9.

Planeringen för vårens program är i full gång. Vilken fortbildning är relevant för just dig och er verksamhet?

Hör gärna av dig med förslag!

Hälsningar,

Boel

Dela på:

På gång i KOHUR.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Höstens verksamhet har kommit igång och fortbildningskalendern uppdateras kontinuerligt. Mentorgruppens verksamhet startade torsdagen den 27.09 i Lagstads skola, Esbo och det finns ännu några platser kvar. Anmälningen till mentrogruppen görs av rektorerna. Mentorgruppen lämpar sig både för nya och mer erfarna lärare. Det finns mer information om verksamheten i balken till vänster – välkommen med!

Kursen i positiv psykologi för gymnasiet i fullsatt och vi hoppas att få igång fortbildning i positiv psykologi och pedagogik också för personal i småbarnspedagogik och den grundläggande utbildningen senast under vårvintern. Kontakta mig gärna för att visa förhandsintresse för fortbildningen.

I oktober startar kursen i pedagogisk dokumentation med barnets lärande i fokus med målgruppen barnträdgårdslärare. Kursen är en fristående fortsättning på fortbildningen i Kyrkslätt från våren och den fick mycket positiv respons. Höstens kurs ordnas i Dickursby, Vanda och den startar 17.10 med tre tillfällen. Kursledare är Marina Lundqvist och Jan-Erik Mansikka från Helsingfors universitet. Anmälan är öppen.

Onsdagen den 31.10 får vi besök av William Baarman, årets lärare 2018. William kommer att ta fokus i bedömningskultur och elevaktiverande arbetsmetoder. Hur skapar man en bedömningskultur i undervisningen där man inte behöver prov som grund för bedömningen? Hur synliggör man lärande? William arbetar som lektor i matematik vid Karis svenska högstadieskola. Målgrupp är lärare i åk 7-9, men alla intresserade är välkomna! Anmälan är öppen.

Kursen i multilitteracitet skjuts fram till vårvintern 2019 med kursstart i januari. Anmälan är öppen och mer information kommer inom kort. Kursen består av tre tillfällen och kursledare är Katarina Rejman och Ewa Jaquet, lektorer i svenskans didaktik vid Stockholms universitet. Fortbildningen är tvärvetenskaplig och målgruppen är ämneslärare samt lektorer i gymnasiet och grundläggande utbildningen åk 7-9.

Kontakta mig gärna!

Hälsningar,

Boel

Dela på:

Sensommarhälsningar.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej på er!

Hoppas att ni har haft en solig och skön sommar! Man har knappt hunnit glömma saltdoften från havet innan det är dags att sätta kurs mot nya spännande äventyr i fortbildningens tecken.

I skrivande stund ber jag om ert tålamod för att hemsidan är under uppdatering och det kommer att dröja ett tag innan jag får allt program in i vår verksamhetskalender. Kom i håg att besöka vår hemsida kontinuerligt, eftersom jag uppdaterar programkalender med nya fortbildningar under hela verksamhetsåret.

Det är redan många som har meddelar om sitt intresse för att delta i Grej of the day med Micke Hermansson. Alla anmälningar sker genom anmälningslänkarna på vår hemsida och anmälningarna är nu öppnade. Observera att man ska anmäla sig separat till föreläsningen och workshopen samt att vi ordnar fortbildningarna på två orter 11.09 och 12.09. Målgruppen 11.09 i Kyrkslätt är småbarnspedagoger/förskolelärare och målgruppen 12.09 i Grankulla är klasslärare/förskolelärare. Först till kvarn…

Jag ser fram emot många givande möten med er under hösten – tveka inte att ta kontakt!

Hälsningar,

Boel

 

Dela på:

På gång i KOHUR under våren.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Vårtecknen påminner mig om att det där dags att uppdatera vårens program och att ge en inblick i vad som händer i höst. Ta med dig en kollega och bli inspirerad!

Småbarnspedagoger och förskolelärare är välkomna på fortbildning i Dialogläsning till daghemmet Sesam i Helsingfors torsdagen den 03.05.  Dialogläsning är ett ypperligt sätt att ge alla barn i gruppen samma nya svenska ord ’fokusord´ som de i gemensamma lekar kan leka på svenska med hjälp av sagan, fokusorden och lekarna vi leder. Daghemsföreståndarna Anna Moberg och Aino Ezzat-Agha går systematiskt igenom metoden så att deltagarna efter fortbildningen kan använda metoden i sina barngrupper.

Forskaren och neuropsykologen Åse Fagerlund håller fortbildning riktat åt gymnasielärare med temat mindset och engagemang i Mattlidens gymnasium torsdagen den 26.04. Det handlar om att stöda ett lärandeklimat där eleverna tror på sin förmåga att utvecklas och förändras, både beträffande lärande, sociala förmågor och som människor. Fortbildningens fokus ligger på att ge redskap åt lärare att stöda elevers hoppfullhet och upplevelse av meningsfullhet.

Rektor Vesa Äyräs och barnträdgårslärare Sari Utriainen ger en inblick i djuplärande och hur man kan omsätta det i verksamheten på olika stadier genom hela lärstigen måndagen den 07.05 i Kyrkslätt. Fortbildningen är riktad åt samtliga pedagoger på alla stadier.

Sist men inte minst får vi besök av Micke Hermansson från Sverige med Grej Of The Day i september! Den 11.09 är målgruppen småbarnspedagoger och förskolelärare och fortbildningen hålls i Kyrkslätt. Den 12.09 är målgruppen klasslärare och förskolelärare och fortbildnignen ordnas i Grankulla. Anmälan öppnar i april.

Varmt välkommen med i vår verksamhet!

Hälsningar,

Boel

 

 

 

 

 

Dela på:

3.5.2018 Seminarium på Utbildningsstyrelsen

admin, · Kategorier: Uncategorized

Matematiklyft – om aktuell ämnesforskning och nya arbetssätt över stadiegränserna

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett tillsvidare unikt svenskspråkigt seminarium kring matematik och lärande på UBS i Helsingfors 3.5.2018. I programmet ingår bland annat expertföreläsningar inom centrala områden som matematikdidaktisk forskning, matematiksvårigheter och matematikens tillämpningar samt engagerande workshopar.

Seminariets allmänna program är planerat som stadieöverskridande. De två timmar långa delvis aktiverande workshoparna är mera riktade till de olika stadierna. Till exempel får gymnasielärarna arbeta kring det kommande digitala studentprovet. Seminariet avslutas med ett BONUS-program i form av en workshop kring den mycket användbara applikationen Geogebra.

Seminariet är avgiftsbelagt.

Information och anmälning:

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Utbildningskalender/id/1992

Programmet:

https://oph.etapahtuma.fi/eTaika_Tiedostot/5/TapahtumanTiedostot/1992/49321_OPH_Matematiklyft_web.pdf

Dela på:

KOHUR- tävling på EDUCA 2018 i monter 6r30

admin, · Kategorier: Uncategorized
Dela på: